2024-жылдын 26-апрелинен баштап 10-майга чейинки мезгил ичинде  EUR валютасындагы SWIFT төлөмдөр

26 Апрель 2024

Май айындагы дем алуу күндөрү болуп саналган майрам күндөрү:

 2024-жылдын 26-апрелинде саат 11.00дөн кийин кытайлык банк-корреспонденттер аркылуу кабыл алынган CNY валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 6-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

2024-жылдын 29- жана 30-апрелинде кытайлык банк-корреспонденттер аркылуу кабыл алынган CNY валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 6-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

2024-жылдын 30-апрелинде кытайлык банк-корреспонденттер аркылуу кабыл алынган CNY валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 6-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

2024-жылдын 8-майында саат 11.00дөн кийин кытайлык банк-корреспонденттер аркылуу кабыл алынган CNY валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 10-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

2024-жылдын 30-апрелинде саат 12.30дан кийин Kookmin Bank аркылуу кабыл алынган USD валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 6-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

2024-жылдын 8-майында саат 12.30дан кийин Kookmin Bank аркылуу кабыл алынган USD валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 10-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

 2024-жылдын 29- жана 30-апрелиндеги RUB валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 6-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

2024-жылдын 10-майындагы RUB валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 13-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

2024-жылдын 30-апрелинде саат 15.00дөн кийин кабыл алынган KZT валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 6-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

 2024-жылдын 6-майында саат 15.00дөн кийин кабыл алынган KZT валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 10-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

2024-жылдын 7-жана 8-майында кабыл алынган KZT валютасындагы төлөмдөр 2024-жылдын 10-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

Жумуш күн деп саналган 2024-жылдын 11-майындагы бардык валютадагы төлөмдөр 2024-жылдын 13-майындагы валюталоо датасы менен өткөрүлөт.

Поделиться