Депозиттер

«Мөөнөттүү” депозити

11,5% чейин

пайыздык чен

ай сайын

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Капитал» депозити

11,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Спринт» депозити

2,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

500000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Прогрессия» депозити

9,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Универсалдуу» депозити

11% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

25000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Пенсиялык» депозити

12% чейин

пайыздык чен

ай сайын

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Балдар үчүн» депозити

12% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Адилет» депозити

9,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

Жаңылыктар