Онлайн-салым

Бакай24 тиркемесинде 24/7 бою ыңгайлуу ачуу

Онлайн-салым

Береке

Пайыздар ай сайын төлөнөт. Кошумча төгүм каралган. Бөлүп алууга болот

Береке

Балдар үчүн

Кошумча төгүм каралган. Пайыздар жыл сайын капиталдаштырылат

Балдар үчүн

Пенсиялык

Пайыздар ай сайын төлөнөт. Кошумча төгүм каралган

Пенсиялык

Капитал

Кошумча төгүм каралган. Пайыздар ай сайын капиталдаштырылат

Капитал

Мөөнөттүү

Пайыздар ай сайын төлөнөт

Мөөнөттүү