Төлөм карттары

Алдын ала чыгарылган Элкарт/Visa Electron төлөм карттары

Cом, Доллар

Валютасы

400 сом / Акысыз Доллар

Чыгаруу

Visa Gold (Виза Голд)

Cом, Доллар

Валютасы

Акысыз

Чыгаруу

$ 60 / 4200 сом

Жыл ичинде тейлөөгө алуу

Visa Classic (Виза Классик)

Cом, Доллар

Валютасы

Акысыз

Чыгаруу

$ 7 / 500 сом

Жыл ичинде тейлөө

Элкарт

Сом

Валюта

Акысыз

Чыгаруу

100 сом

Жыличиндетейлөөгө алуу

Пенсионер карты

Акысыз

Чыгаруу:

Акысыз

Жыличиндетейлөөгө алуу

Акысыз

Кайра чыгаруу

Социалдык карт

Акысыз

Чыгаруу:

Акысыз

Жыл ичинде тейлөө счету

Акысыз

Кайра чыгаруу
Шашылыш аванс Эмгек акы долбоору

Төлөм картыңызды жоготуп алган/уурдатып жиберген учурда дароо телефонуна чалуу зарыл

Call-center: +996(312) 61-00-61, +996(554) 00-61-11, 6111.
Карттарды техникалык жактан колдоо (24/7): +996(312) 66-43-25, 66-50-83.

Жаңылыктар